+ محرك ها


اين گروه از داروها به عنوان محرك، ايجاد كننده هيجان و انرژي است و موجب تحريك فعاليت سلسله مركزي اعصاب مي گردد. اين داروها معمولا براي افزايش هشياري، ايجاد تحمل زياد براي بيدار ماندن به مدتي طولاني، جهت كاهش اشتها و ايجاد احساس نشاط به كار مي رود. اين گروه داروها در پزشكي مصرف محدودي دارند.

محرك ها مي توانند ايجاد وابستگي شديد رواني كنند. به طور مثال وابستگي كه به وسيله (كراك) ايجاد مي شود، سريع ترين و قوي ترين وابستگي است كه معتاد حتي نمي تواند براي مدت كوتاهي آن را كنار بگذارد و بايد مرتبا در حال استعمال آن باشد. مشهورترين مواد و تركيبات اعتياد آور اين گروه، آمفتامين ها و فرآورده هاي كوكا است.
 

 

 

                                                                     رفتن به منوي قبلي